Tutkintoon valmistava koulutus

 

VVI:llä järjestetään tutkintoon valmistavaa koulutusta kolmella tutkintotasolla. Opetus painottuu asiakaslähtöisen ja kaupallisen käyttökuvan tuottamiseen. Asiakaslähtöinen käyttökuva on useimmiten tilauksesta valmistettu, aiheeltaan, käyttötarkoitukseltaan ja viestintäsisällöltään ennalta määrätty. Tyypillisimpinä esimerkkeinä ovat muotokuvat, perhejuhlakuvat ja lehtien kuvatoimitusten tilaamat kuvat. Yrityspuolella tuote- ja mainoskuvat sekä brandiä tukeva kuvamateriaali.

VVI:llä koulutetaan alalla jo toimivia valokuvaajia

VVI:llä kaikki tutkintoon valmistava koulutus on suunnattu jo ammatissa toimiville valokuvaajille. Koulutus perustuu vahvasti työssä oppimiseen ja siksi edellytämme, että kaikki opiskelijamme työskentelevät päätoimisina valokuvaajina tai valokuvaus on merkittävä osa työnkuvaa. Oppimisen kannalta on tärkeää, että monipuolisia kunkin tutkinnon tasoisia työtehtäviä tulee opiskelijan suoritettavaksi riittävä määrä ja opiskelija saa työpaikkaohjaajaltaan/tutoriltaan riittävää ohjausta tehtävien suorittamiseen. Jokaisella opiskelijalla on työpaikallaan oltava käytettävissään ammattitasoinen valokuvaus- ja kuvankäsittelykalusto studio- ja miljöötyöskentelyä varten sekä studiotila, jossa kaiken valaisun pystyy täydestä pimeydestä hallitusti itse rakentamaan.

Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä, työssä oppimisesta ja itsenäisestä tiedonhankinnasta. Lähiopetuspäiviä on vähän ja suurin osa oppimisesta tapahtuu omaa valokuvaustyötä tehdessä ja samalla oppimistehtäviä suorittaessa. Lähiopetuspäivien aikana opiskelijat saavat palautetta oppimistehtävien suorituksista ja ohjausta tulevien tehtävien suorittamiseen. Lisäksi lähiopetuspäivien aikana käydään läpi ja harjoitellaan työpajamaisesti erilaisia valokuvaajan ammattiin liittyviä taitoja.

Opiskelun eteneminen edellyttää, että opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kaikille lähijaksoille VVI:ssa sekä tehdä etäopiskelujaksojen aikana oppimistehtävät ajallaan.

Tutkinto-opiskelijoiden haastatteluja

Haastatteluvideot on toteuttanut Robert Örthen