Tutkintoon valmistava koulutus

Henkilökohtaistaminen

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opiskelun alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sekä tutkinnon suorittamissuunnitelma. Niitä tehtäessä opiskelija arvioi ensin omaa osaamistaan koulutuksen alkaessa, sitten opiskelija, kouluttaja ja työpaikkakouluttaja  yhteistyössä asettavat opiskelijalle oppimistavoitteet sekä tavoiteaikataulun tutkinnon suorittamiselle. Tässä yhteydessä myös tunnistetaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja se otetaan huomioon opiskelua ja tutkinnon suorittamista suunniteltaessa. Opiskelusuunnitelmaa päivitetään henkilökohtaisten keskustelujen pohjalta opiskelun edetessä aina tarpeen mukaan.

Jos opiskelijalla on jo aikaisemmin hankittua osaamista riittävästi, hänen on mahdollista suoraan osallistua ko. tutkinnon osan tutkintotilaisuuteen osallistumatta siihen valmistavaan koulutukseen ja osoittaa siinä osaamisensa. Tai jos opiskelijalla on jo todistus suoritetusta tutkinnon osasta, joka voidaan ottaa osaksi suoritettavana olevaa tutkintoa, voidaan ko. tutkinnon osa esittää tunnustettavaksi.

Tutkinnon osien suorittaminen

Toisinaan opiskelijalle ei ole tärkeää koko tutkinnon suorittaminen, vaan tietyn osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen. Silloin on mahdollista suorittaa ainoastaan haluttu/halutut tutkinnon osat koko tutkinnon suorittamisen sijaan. Kunkin tutkinnon esittelysivulla löytyy linkki opetushallituksen tutkinnon perusteisiin, joissa kuvataan, millaisista tutkinnon osista tutkinto koostuu ja millaisia osaamisia niihin sisältyy. Vastaavasti kunkin tutkinnon toteutussuunnitelmasta löytyy jokaiseen tutkinnon osaan liittyvän valmistavan koulutuksen toteutusajankohta, sisältö sekä suunniteltu tutkintotilaisuuden päivä. Halutessaan opiskelija voi valita näistä tutkinnon osista ne, jotka juuri hänelle ovat työssään tarpeellisia ja suorittaa ainoastaan ne.

Opiskeluaan suunnitellessaan opiskelijan kannattaa kuitenkin ottaa huomioon se, että tutkintoon valmistava koulutus järjestetään toteutussuunnitelmassa kuvatussa järjestyksessä ja kunkin tutkinnon osan valmistavan koulutuksen alkaessa opiskeljoiden edellytetään jo jossain määrin hallitsevan edellisten tutkinnon osien osaamisia. Jos opiskelija ei lainkaan hallitse aikaisemmin opetuksessa läpi käytyjä asioita, voi opetuksen seuraaminen olla vaikeaa eikä oppiminen ole tehokasta. Kun suunnittelee tutkinnon osien suorittamista, kannattaa siis ottaa huomioon aikaisempi osaamistaso ja harkita, pystyykö seuraamaan ko. tutkinnon osan valmistavaa koulutusta.

Mikäli suunnittelee tutkinnon osien suorittamista oppisopimuksella, kannattaa ensi tilassa ottaa yhteyttä omaan oppisopimustoimistoon ja varmistaa, onko haluttujen tutkinnon osien suorittaminen mahdollista rahoittaa oppisopimuksella. Tutkinnon osia voi suorittaa myös omaehtoisesti eli ilman oppisopimusta, jolloin opiskelija itse maksaa koulutuksen hinnan.

Katso lisätietoja tutkintotilaisuuksista ja niihin osallistumisesta.