Perustutkintokoulutuksessa väkevä kivijalka perusosaamiselle

Tutkintoon valmistava 20 kuukauden koulutusohjelma valokuvausalalla toimiville. Tutkinto on media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala, jonka laajuus on 180 osaamispistettä.

Valokuvaajia ovat nykyään kaikki. Kun sinusta tuntuu, että haluat ammattimaistaa toimintaasi, oppia enemmän valokuvauksen eri genreistä, syventyä tekniikan hallintaan ja tuoda varmuutta selviytymiseen erilaisissa olosuhteissa, tervetuloa opiskelemaan. Tilaajalähtöiseen käyttökuvaan painottuva perustutkinto antaa laajan pohjan osaamiselle, yritystoiminnan perusteita ja liikkuvaa kuvaa unohtamatta. Tästä on hyötyä vankan kivijalan rakentamiseen, vaikka olet toiminut yrittäjänäkin jo jonkin aikaa.

Hakeudu koulutukseen ottamalla meihin yhteyttä vvi@vvi.fi.

Aloitusvaatimukset ja koulutuksen tavoite

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena (edellyttää alan työpaikkaa) tai yrittäjän oppisopimuksena (edellyttää päätoimista yrittäjyyttä).

Koulutusohjelman laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Se antaa monipuolisen ja laajan perusosaamisen erilaisiin valokuvaajan työtehtäviin studiossa ja miljöössä ja tutustuttaa opiskelijan kuvallisen ilmaisun keinoihin sekä alan ammattikäytäntöihin. Tutkinto soveltuu vaatimustasoltaan ja opetussisällöltään pitkään alalla toimineellekin.

Opiskelijaksi aikova hallitsee digitaalisen valokuvauksen perustekniikan ja tekniset käsitteet. Tämä mahdollistaa opetuksen seuraamisen ja työssäoppimistehtävien tekemisen ammattimaisesti. Perusosaaminen kartoitetaan koulutuksen alussa tehtävällä valokuvaustekniikan perusteiden tentillä. Opiskelijan on hyvä hallita suomenkielisessä alan kirjallisuudessa käytettävä sanasto ja käsitteet ja jonkin verran englanninkielistä alan terminologiaa.

Opiskelu

Kokonaisuus muodostuu kahdestatoista lähiopetusjaksosta 20 kuukauden aikana. Heinäkuussa lähiopetusjaksoja ei ole. Lähiopetusjakson kesto on kolme (3) päivää, lukuunottamatta kaksipäiväistä aloitusjaksoa.

Etäopiskelujaksojen aikana opiskelijat suorittavat ohjeiden mukaisia oppimistehtäviä. Kuvallisia tehtäviä on lähijaksojen välillä runsaasti, kaikki viimeistellään ammattilaatuisiksi. Osa tehtävistä on mahdollista suorittaa normaalien asiakastoimeksiantojen yhteydessä, mutta on varauduttava siihen, että osa tehtävistä vaatii harjoittelua ja työskentelyä myös normaalin työajan ulkopuolella.

Kouluttajana toimii Jarkko Viljanen sekä vierailevia luennoitsijoita.

Tutkintotilaisuudet lähiopetusjaksojen yhteydessä

Koulutus koostuu kymmenestä ammatillisesta tutkinnon osasta sekä muutamista yhteisistä tutkinnon osista, joista osa saatetaan voida lukea hyväksi aiempien todistustesi perusteella. Valmistavan koulutuksen yhteydessä järjestetään tutkintotilaisuudet, joissa opiskelijat osoittavat tutkinnon perusteissa vaaditun osaamisensa. Tutkintotilaisuudet toteutetaan oppilaitoksella.

Lue lisää tutkintotilaisuuksista

Koulutuksen aikataulu ja sisältö

Seuraava koulutusohjelma käynnistyy 1.-3.9.2021.

Uusi koulutusohjelma käynnistyy jos ryhmän koko on vähintään 10.

Lähiopetuspäivät ja niiden suuntaa antavat sisällöt näet tästä dokumentista (PDF): MEKU 2123 toteutussuunnitelma

Koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita suorittamaan näyttötutkintona Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon, jonka osaamisvaatimukset Opetushallitus on määritellyt tutkinnon perusteissa.

Tutkinnon osat ovat

KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 

 • Media-alalla toimiminen 15 osp

OSAAMISALAN VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

 • Valokuvatuotanto 15 osp 
 • Rakennetun valokuvan toteuttaminen 15 osp 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT I 

 • Kuvan rakentaminen 15 osp 
 • Media-alan tai kuvallisen ilmaisun ammatinharjoittajana toimiminen 15 osp 
 • Kuvankäsittely 15 osp 
 • Liikkuva kuva valokuvatuotannossa 15 osp 
 • Studiotyöskentely ja valaisu 15 osp 
 • Valokuvataiteen toteuttaminen 15 osp 
 • Kuvajournalistinen työskentely 15 osp 

YHTEISET TUTKINNON OSAT 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp  
 • Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen 6 osp 
 • Yhteiskunta ja työelämäosaaminen 9 osp 
 • Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp 
 • Yhteiset tutkinnon osat luetaan mahd. mukaan hyväksi aiemmista todistuksista, tai suoritetaan verkkokursseina

Hakeudu koulutukseen ottamalla yhteyttä VVI OY:lle vvi@vvi.fi.