Tutkintotilaisuudet

Osaaminen osoitetaan näytöissä

Opiskelijat osoittavat osaamisensa näytöissä ja heidän suorituksensa arvioidaan Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin kirjattujen osaamisvaatimusten mukaisesti. Arviointi tapahtuu opiskelijan toteuttamien valokuvien sekä kirjallisten esitysten ja suullisen keskustelun pohjalta. Tutkintosuoritukset arvioi arvioijaryhmä, jossa on edustettuna koulutuksen edustaja ja työelämän edustaja. Arvioijina käytetään kokeneita valokuvauksen ammattilaisia eri suuntautumisaloilta.

Näyttöjä järjestetään useita kertoja vuodessa osana valmistavaa koulutusta, mutta niihin voi halutessaan tulla myös osallistumatta valmistavaan koulutukseen.

Henkilökohtaistetut tutkintojen suoritusaikataulut

Näyttöpäivinä kukin osoittaa osaamistaan oman opiskelusuunnitelmansa mukaisissa tutkinnon osissa. Tästä on sovittava viimeistään kuukautta ennen tutkintotilaisuutta ilmoittautumisen yhteydessä, jotta voidaan varmistaa, että paikalla on kuhunkin tutkinnon osaan sopivat arvioijat.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tutkintotilaisuudet

Arvioinnin suorittaa Koulutuskeskus Salpauksen edustaja Opa Latvala yhdessä työelämän edustajan kanssa

KUI MEKU 1819  |  9.9.2019  |  2.12.2019

MEKU 1920 | 16.9.2019 | 20.1.2020 | 18.5.2020 | 19.10.2020 | 14.12.2020

Media-alan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet

Arvioinnin suorittaa Tredun edustaja Kimmo K. Koskinen yhdessä työelämän edustajan kanssa

MAT 1819 | 7.5.2019

MAT 1920 | 2.9.2019 | 29.1.2020 | 4.5.2020

Media-alan erikoisammattitutkinnon tutkintotilaisuudet

Arvioinnin suorittaa Koulutuskuntayhtymä Gradian edustaja Simo Peteri yhdessä työelämän edustajan kanssa

MEAT 1820 | 12.9.2019 | 5.8.2020