Tutkintoon valmistava koulutus

Työpaikkaa koskevat vaatimukset:

Työssäoppimispaikan päätoimialana on asiakaslähtöinen valokuvaus. Opiskelijan toimenkuvaan voi kuulua muutakin kuin valokuvaustyötä, mutta valokuvauksen on oltava merkittävä osa työtä, jotta oppimismahdollisuuksia tulee työssä riittävän usein.

Koulutuksen aikana opiskelijalla tulee olla käytettävissään digitaalinen kuvaus- ja kuvankäsittelylaitteisto ja -ohjelmistot normaaleissa asiakastoimeksiannoissa sekä niiden käyttömahdollisuus myös varsinaisen työajan ulkopuolella. Lisäksi opiskelijan käytettävissä on oltava ammattimainen valaisuvälineistö studio- ja miljöötyöskentelyä varten sekä studiomainen tila, jossa valaisun voi rakentaa hallitusti täydestä pimeydestä alkaen.

Työpaikkakouluttajan tulee tehdä ammattivalokuvaajan työtä ja työskennellä samassa työpaikassa samalla paikkakunnalla kuin opiskelija. Yrittäjän oppisopimuksessa tutor (ulkopuolinen opiskelujen ohjaaja) voi olla eri paikkakunnalla toimiva ammattivalokuvaaja. Työpaikkakouluttaja/tutor sitoutuu antamaan säännöllistä palautetta opiskelijan työskentelystä, työnkulusta ja etätehtävistä koko koulutuksen ajan.

Työpaikkakouluttajalla/tutorilla on oltava suoritettuna se tutkinto, jossa opiskelevaa hän työssä ohjaa tai hänellä on muulla tavoin saavutettu vastaava osaaminen ja kokemus valokuvausalalta.

Oppisopimus

Useimmilla opiskelijoillamme on oppisopimus tutkintoon valmistavaa opiskeluaan varten, jolloin oppisopimustoimisto maksaa opiskelun kustannukset. Yhtenä vaihtoehtona on kuitenkin omaehtoinen koulutus, jolloin opiskelija huolehtii opiskelun kustannuksista. Valmistavan koulutuksen hinnat löytyvät kunkin tutkintotason esittelysivulta. Tutkintotilaisuudet ovat tällä hetkellä maksuttomia.

Oppisopimuksen voi solmia valokuvausalalla toimivan työnantajan kanssa, jolloin työnantaja tarjoaa työskentelyyn tarvittavat olosuhteet ja työpaikalla tapahtuvan ohjauksen. Vaihtoehtoisesti opiskelijalla voi olla oma yritys, jolloin tarvitaan toinen valokuvausalalla toimiva yrittäjä työpaikkakouluttajaksi/tutoriksi ja opiskelija itse järjestää työskentelyolosuhteet, joissa pystyy toteuttamaan koulutukseen liittyvät työtehtävät. Tällöin opiskelija solmii häntä ohjaavan yrittäjän kanssa yrittäjän oppisopimuksen koulutusta varten. Tässä Opas tutoreille ja opiskelijoille. Siinä on tietoa tutorin tehtävistä ja sitä voi käyttää esim. tukena, kun etsii tutoria itselleen. Oppisopimusasioista kannattaa aina ottaa selvää oman kotipaikkasi oppisopimustoimistosta. Yhteystiedot oppisopimustoimistoihin löytyvät Oppisopimus-sivustolta

Ole yhteydessä VVI:n toimistoon, opastamme mielellämme eteenpäin.
Email vvi@vvi.fi, puh. 03 223 1881.