Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy

VVI on ammattivalokuvaajien perus- ja jatkokoulutusta järjestävä oppilaitos. Pääasiallisena koulutusmuotonamme on työelämän tutkintoihin valmistava monimuotokoulutus. VVI:n osakkaina on toimivan johdon lisäksi suomalaisia valokuvausalan yrityksiä, yhteisöjä ja oppilaitoksia sekä muita alan ammatillisia valokuvaajajärjestöjä. Lisäksi osakkaina on alan yrittäjiä ja alaa lähellä olevia tahoja.

Historiaa

Toiminta on aloitettu 1.9.1969 ja jatkui 70-luvun ajan kiinteässä yhteistyössä senhetkisen Taideteollisen oppilaitoksen ja 80-luvulla Lahden Muotoiluinstituutin kanssa. Sittemmin yhteistyökumppaniksi tuli Pirkanmaan Taitokeskus, myöhemmin Pirkanmaan aikuisopisto. Vuoden 2009 alusta vuoteen 2017 saakka kaikki tutkintoon valmistavat koulutukset ja lyhytkurssit toteutettiin VVI:n nimissä. Vuoden 2018 alusta alkaen toteutamme eri tutkintoihin valmistavaa koulutusta, ja tutkinnot arvioivat yhteistyökumppanimme Koulutuskuntayhtymä SALPAUS, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU sekä Jyväskylä koulutuskuntayhtymä GRADIA.

VVI nyt

Koulutuskeskuksen käytössä on Tampereella n. 300 neliön toimitilat, jotka on varustettu nykyaikaisella ja tarkoituksenmukaisella kalustolla ammattivalokuvauksen opettamista varten.

Vuosittain VVI:ssa aloittaa 2-vuotisessa perustutkintoryhmässä opiskelunsa 15-25 oppilasta. Ammattitutkintoryhmässä opiskelu kestää n. 1,5 vuotta. Uusi ryhmä aloittaa tarvittaessa joka vuosi ja oppilaita ryhmässä on n. 15. Erikoisammattitutkintokoulutus kestää n. kaksi vuotta, ja ryhmän koko on yleensä 10-20 oppilasta.

VVI:n lyhytkursseilla opiskelee ammattivalokuvaajien lisäksi mm. graafikkoja, opettajia, eri alojen viranomaisia ja museoväkeä sekä valokuvauksen harrastajia. Lyhytkursseja järjestämme 6-8 kertaa vuodessa. Niissä opiskelijoita on keskimäärin 15/kurssi.

Henkilökunta ja yhteistyökumppanit

VVI:ssa on vakituista henkilökuntaa 2 henkilöä. Tutustu kouluttajiimme täällä Eri projekteihin käytämme oman alansa erikoisasiantuntijoita ja kurssikohtaisia tuntiopettajia.
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat oppisopimustoimistot, joille tarjoamme kolmen eri tason tutkintoihin valmistavia koulutuksia tutkintotilaisuuksineen. Korostamme opetuksessamme todellisen työelämän tarpeita ja laatuvaatimuksia. Laatua arvioivat oppilaitosten edustajien lisäksi alalla hyvin menestyneet ja kokeneet ammattilaiset.